Gästgivargårdens historia

Under medeltiden var kungen inte bofast i ett bestämt slott utan for runt i landet med sitt följe. För bönderna medförde detta en skyldighet att tillhandahålla mat och logi och detta ågande kom med tiden att utvidgas, även efter det att kungen blivit mer fast stationerad i Stockhollm.


Vid sidan av skatter och utskrivningar till de många krigen blev gästning, skjutsning och vägunderhåll till tunga bördor för Sveriges bönder - i varje fall utmed de mest trafikerade lederna.
 

Alsnö stadga

I Alsnö stadga från omkring 1280 - dvs på Magnus (Ladulås) Birgerssons tid - reglerades hur kungen, hans följe och fogdar, skulle resa i riket.

sid 1
Mer...>